Alla inomhusaktiviteter är inställda På grund av coronapandemin ställer vi tillsvidare in alla inomhusaktiviteter. Padel, petanca och golf har kommit igång. Vandringarna är inställda. Regler för Petancan under pandemin Petancasektionen har på sin sida lagt ut vilka regler som gäller vid petancaspel [läs mer] Nya restriktioner i Andalusien 2021-01-17 Regionalmyndigheten i Andalusien har ansökt om att få tidigarelägga utegångsförbudet till klockan 20.00 samt möjlighet att beordra hemkarantän i kommuner med extrem smittrisk. [läs mer på Sydkusten] PCR-test vid inresa med flyg Fr.o.m 23 november måste man vid inresa till Spanien kunna uppvisa ett färskt PCR-test, max 72 timmar gammalt, som intygar att vederbörande ej är smittad av SARS-CoV-2. Det måste styrkas med originalintyg, på papper eller digitalt, på spanska eller engelska. [läs mer] , Använd munskydd Munskydd ska användas permanent i alla publika sammanhang, både utom- och inomhus detta gäller även idrottsutövning. Undantaget är vid själva förtäringen på restaurang eller bar. Läs mer på Sydkusten: [frågor och svar] Padron - registrera dig i kommunen! Vi har nu en uppdaterad instruktion över hur du registrerar dig i Nerja. [läs mer]. Uppdaterade: Dokument från Utlänningskontoret Bosse Viklund har översatt ett antal användbara lathundar och instruktioner från Utlännings- kontoret. [läs mer]
Webbplatsen uppdaterades senast 17 januari 2021 Formell information - “Aviso legal” Föreningens namn är Asociación Hispano – Nórdica de Nerja, i dagligt tal kallat AHN Nerja. Föreningen är registrerad hos La Delegada Provincial de Justicia y Admón. Publica i Málaga och med N.I.F G92302595 hos Minesterio de Hacienda. Asociación Hispano – Nórdica de Nerja är en ideell organisation. AHN Nerja kan kontaktas under hela året på e-mailadressen info@ahn-nerja.org. För mer information om föreningen hänvisas framförallt till denna webbplats. Försäljningsvillkor - Policy Personlig Information
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
.
Information från styrelsen 2021-01-17 På vårt senaste styrelsemöte den 7 januari beslöt styrelsen att ställa in årsmötet som var planerat till den 22 februari på grund av Covid 19. Vi kommer i mitten av februari att lägga ut en kort verksamhetsberättelse samt ekonomisk redo- visning för verksamhetsåret 2020 på AHN Nerjas webbplats. Det kommer att bli två årsmöten i slutet av feb- ruari 2022. Först ska vi ha årsmöte för verksam- hetsåret 2020 och sedan för 2021. Vi får nog räkna med att ställa in de flesta aktiviteterna även under våren. Som läget är just nu så är vi igång med Golf, Petanca samt Padel alla övriga aktiviteter ligger nere. Om det skulle visa sig att läget förbättras nu när vaccineringen har kommit igång, så finns det inget som hindrar att vi startar upp olika aktiviteter. Eventuellt kommer vi att arrangera ett Beach- party i slutet av mars. Om detta återkommer vi dock. För styrelsen i AHN Nerja g/m Frank Andersson Ordförande Information från Petancasektionen Styrelsen i Petancasektionen har beslutat, i likhet med huvudstyrelsen i AHN Nerja, pga. av rådande pandemi, att skjuta upp årsmötet 2021 till 2022. Verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut har utfärdats/gjort för 2020 och kommer att behandlas på årsmötet 2022. Alla i styrelsen och funktionärer ställer upp fram till årsmötet 2022. Bo Holmlund ordförande Nu kan du betala ditt medlemsskap för 2021 i AHN Nerja på internet Smidigaste sättet att köpa sitt medlemkort är att göra det med kontokortsbetalning över nätet. Klicka på “Medlemssystem” i menyn ovan och följ sedan instruktionerna. Avgiften för 2021 är 20€. Kom ihåg att medlemskort nedladdat på mobil eller läsplatta också accepteras.