För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Guide för deltagare i AHNs och Norsk forening i Nerjas bergsvandringar Tisdags- och torsdagsvandringarna ger tillfälle till nyttig motionsträning, fascinerande naturupplevelser och trevlig social samvaro. Deltagare går helt på egen risk. Detta innebär att deltagare personligen ansvarar för att ha det försäkringsskydd, som han eller hon önskar och att inget ansvar för skador, som eventuellt kan uppkomma under vandringarna åvilar AHN eller Norsk forening i Nerja, som organisationer, eller enskilda vandringsledare eller funktionärer. Föreningarna har en lång tradition av att genomföra vandringar utan skador. Alla bör ändå vara medvetna om att vandringarna inte är helt riskfria, men om var och en iakttar normal försiktighet och är uppmärksamma så uppkommer inga skador. Generella regler: 1. Samlingsplats vid start av vandringarna är Petanca-kansliet, d v s parkeringen framför Supersol. Vandringarna lämnar tisdagar 9:30 och torsdagar 9:00 och 10:00. 2. Deltag inte i någon vandring om du inte känner dig helt frisk eller om du lider av någon sjukdom, som kan påverka din förmåga att genomföra vandringen. Konsultera med vandringsledaren om du känner dig osäker på om du kan delta. 3. Det är vandringsledaren, som bestämmer rutten och vandringstakten. Vandringsledaren har oftast en annan vandringsledare som kökarl.Genom att delta i en vandring förbinder du dig automatisk till att följa vandringsledarnas råd och instruktioner. Detta påverkar inte det faktum att alla deltar frivilligt och på egen risk. 4. Överskatta inte din egen förmåga. Uppstår problem under en vandring: Säg till vandringsledaren omedelbart, exempelvis om du tycker att vandringstakten är för hög eller om du känner att du behöver en paus eller måste avbryta vandringen. Vandringarna skall vara en njutning. Om någon behöver det, så kan vandringsledaren slå av på takten. Det är viktigt att alla hänger med utan att överanstränga sig. 5. Vid de tillfällen, som det finns en transportsträcka till starten för en vandring, är det brukligt att den som åker med i någon bil betalar 1 EUR/mil för korta sträckor och ca 50 centimos/mil för längre.