AHN - Asociación Hispano Nórdica Föreningen startades redan 1968 och hade till syfte att bli en organisation som skulle hjälpa Nordbor med information och goda råd gällande förhållanden i Spanien. AHN blev också en naturlig social och kulturell mötesplats för många nordbor som vistades i Sydspanien under vinterhalvåret. Detta är fortfarande grundpelarna i AHNs verksamhet. AHN har sex lokalföreningar på Costa del Sol. De är från väst till öst (klicka på namnet för mer info): Nueva Andalucía Marbella Fuengirola-Mijas Torremolinos Nerja Almuñécar Efter att i många år varit en relativt centralstyrd organisation har ledningen av verksamheten idag helt och hållet decentraliserats ut till de olika lokalföreningarna. Idag är dessa självstyrande och dess styrelse och medlemmar utvecklar aktiviteterna i egen riktning. I AHN Nerjas stadgar formuleras dess målsättning och arbetssätt som följer: “Föreningens mål är att i Nerja med omnejd: a. Genomföra aktiviteter inom medlemmarnas intresseområden för att spegla olika kulturer och främja sociala kontakter. b. Informera medlemmarna och stimulera erfarenhetsutbyte. c. Främja ömsesidig kunskap och vänskap mellan spanjorer och nordbor. d. Ge medlemmarna ett socialt och officiellt kontaktnät för att underlätta bosättning och vistelse i Spanien. För att uppnå dessa mål ska föreningen: a. Arrangera schemalagda medlemsmöten för samtliga medlemmar. b. Erbjuda ett aktivitetsprogram innehållande de aktiviteter som styrelsen bedömer ligga inom medlemmarnas intresseområden. c. Säkerställa att god information ges till medlemmarna genom användande av tillgängliga kanaler.” Förutom veckosmöten under vintersäsongen där god information och rådgivning blandas med underhållning, så erbjuds medlemmarna även ett brett aktivitetsprogram. Med undantag för söndagar så sker nästan alltid minst en AHN-aktivitet varje dag. Programmet är varierat och utformat med den baktanke att det ska kunna ge varje medlem ett antal möjligheter till sysselsättning. AHN-Nerjas säsong startar i början av oktober och avslutas normalt under de första två veckorna i april. Är man medlem i AHN har man alla möjligheter att leva ett aktivt liv i Sydspanien och få kontakter med Skandinaver boende i ditt närområde. Du erbjuds också löpande värdefull information om förhållanden som berör din situation som Utlandsskandinav i Spanien. AHN Nerjas informationsbroschyr Här finner du vår senaste informationsbroschyr på tre olika språk: Svenska Spanska Engelska
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Det finns en hjärtstartare hos AHN Nerja AHN Nerja innehar en hjärstartare som ska finnas tillgänglig vid olika aktiviteter och arrangemang i föreningen. Den är normalt placerad i det s k Petancakansliet och kommer vara tillgänglig för alla aktivitetsansvariga.