Veckomöten Veckomötena är på måndagar klockan 18:00 med insläpp från klockan 17:30 i Hotel Toboso Chaparils lokaler. Föreningens veckomöten är den stabila hörnpelaren i verksamheten. Dessa möten hålles under hela säsongen varje måndag kl. 18:00 bara med undantag för ett juluppehåll (för att se programmet klicka på “Program” i menyn ovan.). På mötena brukar det komma mellan 100 - 200 personer. Platsen för mötena är Hotel Toboso Chaparil. Klicka här så ser Du var det ligger. Klubbens måndagsaktiviteter har följande huvudingredienser: Det är en social mötesplats för klubbens medlemmar. Därför öppnas portarna redan kl 17:30 så man kan mingla med nya och gamla AHN- vänner innan ordföranden tar ordet vid 18-tiden. Under den här timmen finns det möjlighet att få sig en förfriskning i baren. I samband med mötet kan föreningens medlemmar och annonsörer efter avtal med ordföranden nå ut med sina budskap till klubbens medlemmar. Man kan anmäla till ordföranden senast 2 veckor före aktuell måndag att man vill informera något till föreningens medlemmar under ett max 5 minutersanförande. Det programläggs högst 2 kommersiella anföranden per veckomöte. Man får själv tillhandahålla presentationsutrustning om inget annat avtalats med den programansvarige. Mötet inleds med aftonens program - och det är i högsta grad en varierande blandning. Allt från underhållning och musik till spansk-nordiska skatteregler och vad man nu kan tänka sig ligga däremellan. Det är ett forum för information. Därför avslutas mötet med ett informationspaket dels från många av klubbens egna aktiviteter samt några utvalda nyheter från Nerja med omnejd. När Du kommer som förstagångsgäst eller som ny medlem så kommer Du att välkomnas av aftonens värdinnor/värdar. De har som en av sina huvuduppgifter att se till att Du känner Dig välkommen och att Du får de praktiska tips Du kan behöva. Har Du några frågor så klarar de nog av dem också. Kontaktperson i styrelsen: Susanne Ekblom
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren