Företagspelaren
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
PADRONREGISTRET ÄR MYCKET VIKTIGT FÖR NERJA. HJÄLP DIN STAD OCH REGISTRERA DIG I PADRON Padron, befolkningsregistret, också känt som “Empadronamiento” är det antal innevånare som en stad/kommun har. Registreringen är gratis och hjälper Nerja att få ekonomiska resurser från regering att användas lokalt, som vårdcentraler, läkare, skolor, poliser, brandmän, infrastruktur och social service. Varje person som bor i Nerja under flera månader under ett år kan registrera sig i Padron-registret. Det skall tolkas som att du regelbundet kommer till Nerja och har en egendom. Du behöver inte vara Resident med grönt kort eller certifikat. Du behöver bara ditt pass och ett dokument som visar din adress i Nerja. Registreringen i Padron har inget koppling till skatter eller andra ändamål. Du kan registrera dig i Padron när som helst under året. För mer information om Padron kontakta Jacky på Nerjas Utlänningskontor i stadshusets botten- plan. Hon talar flera språk, som engelska, franska, italienska, lite tyska och spanska. Öppettider: måndagar och torsdagar 10:00 – 13:30. E-post: extranjeros@nerja.es Tel: + 34 952 54 8401. Ring helst under tisdagar och onsdagar. Vi föredrar e-post. REGISTERING I PADRONREGISTRET FÖR FÖRSTA GÅNGEN Börja med att få information från Jacky. Hon kommer att ge dig en blankett med fördelarna med registreringen i Padron och de dokument som du behöver. Fyll i dem, vilket är enkelt. Det är två blanketter som skall fyllas i: 1. En blankett med namn, NIE- eller passnummer Födelsedatum och -plats och motsvarande uppgifter på alla de personer som lever på samma adress. Ladda ner: Blankett och exempel på innehåll 2. En individuell röstningsregistrering som varje vuxen skall fylla i för att kunna rösta i lokala och EU val. Ladda ner: Blankett och exempel på innehåll Du kan även få blanketterna i Receptionen i bottenvåningen. Från den vänstra disken. DOKUMENT SOM SKALL PRESENTERAS I STADSHUSETS RECEPTION PÅ BOTTENVÅNINGEN 1. Pass eller nationellt identitetskort för varje person som skall registreras. 2. Ett av följande dokument som visar ditt namn och adress i Nerja: En räkning på el, vatten, telefon, internet, gas, kvitto på IBI-skatten eller annan lokal skatt, ett hyreskontrakt tillsammans med senaste kvittot på hyresinbetalningen, lagfarten (Escritura), Nota simple (del av lagfarten) eller ett försäkringskvitto. 3. Om möjligt tag med dig NIE-dokumentet eller ditt gröna Residenciakort eller certifikat. 4. Den ifyllda Padronblanketten. Gå till Receptionen i Stadshuset och den vänstra disken där Angeles eller Manolo tar emot. Senare kan du gå dit igen och be om Volante blanketten, som visar att du är registrerad i Padron-registret. Receptionen har öppet måndag – fredag 08:00 – 14:00. FÖRNYELSE AV PADRON VART ANNAT ÅR Du måste förnya din registrering i Padron vart annat år. Residenta behöver för nya registreringen vart femte år. Du kommer att få ett påminnelsebrev. Om du inte får ett brev kom ihåg att göra registreringen vart annat år i Stadshusets reception i bottenvåningen. FÖRDELAR MED ATT VARA MED NERJAS PADRON-REGISTER På årsbasis lägre pris i badhuset och sporthallen. Om du är resident får du en egen läkare på vårdcentralen. Parkeringen Verano Azul: 30 €/månad när du varit med i Padron mer än 1 år. Månatlig rabatt på den privata Carabeo-parkering. Månatlig rabatt i Stadshusets parkering. För tillfället finns det en väntelista. Registrera ditt barn i skolan. Rabatt på den lokala Verano Azul bussen – för pensionärer. För att köpa en bil eller motorcykel behöver du vara med i Padron. Gifta dig i Nerja. Registrera partnerskap. Rösta i de lokala valen eller presentera dig själv som kandidat. Rösta i EU-valen. Ansöka om sociala tjänster om tillämpligt och inskriven i Padron mer än 5 år. RESIDENT PENSIONÄR ÖVER 65 OCH INNEHAVARE AV ETT GRÖNT RESIDENCIAKORT ELLER CERTIFIKAT 65-kortet som ger rabatter på bussarna till Málaga och andra städer i Andalusien, glasögon, hörapparater, larmtjänst till personer som är ensamma eller sjuka, etc. Blanketter finns på Nerja utlänningskontor och Pensionärsklubben. Bli medlem i Pensionärsklubben och var med resor och andra organiserade aktiviteter. Nerja Stadshus kort: Carnet del Mayor, om du har varit med i Padronregisteret mer än 4 år. Du kan få gratis simlektioner från oktober till juni. Vid speciella festliga tillfällen kan du få lunch erbjudanden från Stadshuset. Alltid begränsat antal. Rabatter på de lokala bussarna och ibland på speciella arrangemang i Kulturhuset. Nerja utlänningskontor ger dig alltid all information om dessa fördelar.