Företagspelaren
Att bli medlem i AHN Nerja Vi välkomnar alla med någon form av an knytning till Norden att bli medlemmar i vår förening. Det finns inga formella krav för att bli medlem, såsom att man måste vara medborgare eller liknande. Det bör dock sägas att verksamheten till mycket stor del bedrivs på svenska, norska eller danska. Som medlem har du sedan rätt att deltaga i alla AHN Nerjas aktiviteter och du kan också normalt ta med dig dina tillfälliga gäster en gång till något av de olika arrangemangen. Vissa av dessa är avgiftsbelagda. Gäst som deltager i veckomöten erlägger gästavgift på 5€. Medlemskapet ger dig också vissa förmåner såsom rabatt på golfbanor mm. Det finns två sätt att betala sin medlemsavgift på och registrera sig som medlem. Avgiften är 20€ per kalenderår (fr.o.m december säljes medlemskort för nästkommande år). Det enklaste sättet att bli medlem på är att här på webbplatsen gå in i menypunkten “Medlemssystem” i menyn ovan och registrera sig som ny medlem och samtidigt betala medlemsavgiften med kontokort. Därefter kan medlemskortet skrivas ut - visas för utskrift på skärmen och sändes i ett e-mail som bilaga till medlemmens e-mailbox. Vill du veta var AHN Nerja håller sina veckomöten eller var du finner expeditionen så kan du klicka här och se på kartan. Vi önskar dig hjärtligt välkommen som medlem. Styrelsen
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!