För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Ansöka om NIE-nummer För att skaffa ett NIE-nummer bör du boka tid på polisstationen I Torre del Mar genom att göra en tidsbeställning på internet. Dit tar du med en ifylld ansökningsblankett (Modelo de solicitud EX-15) som finns att ladda ned från nätet samt pass och en kopia på passet. Innan du går dit betalar du ansökningsförfarandet på banken, dit du tar ett ifyllt formulär (TASA MODELO 790) som banken stämplar när du betalt. V.g. se instruktioner nedan. Tidsbeställning Öppna sidan https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus med Microsoft Internet Explorer 7 eller högre, Microsoft edge, Mozilla Firefox 3 eller Google Chrome för att boka en tid. Gå till INTERNET CITA PREVIA (tidsbeställning via internet) PROVINCIAS DISPONIBLES (tillgängliga provinser) Välj Malaga, Klicka på Aceptar. Klicka på rutan invid TRÁMITES DISPONIBLES PARA LA PROVINCIA SELECCIONADA (möjliga förfaranden i den valda provinsen) och välj POLICIA- CERTIFICADOS Y ASIGNACION NIE (polisutfärdade certifikat och NIE-tilldelning), Klicka på Aceptar. INTERNET CITA PREVIA (tidsbeställning via internet) Nedan följer översättning av texten på sidan Viktigt: Du måste boka besöket på polisstationen (LA COMISARÍA DE POLICÍA NACIONAL) närmast ditt hem. Klicka på knappen Entrar (gå in)längst ned på sidan. Om det inte går kan det bero på att du dröjt för länge, du får då gå tillbaka. Klicka på PASAPORTE (pass)och fyll i passnummer och namn. På nästa sida klicka Solicitar Cita (ansök om besökstid). Under Seleccione la oficina donde solicitar la cita (välj kontor för att ansöka om besökstid) Välj CNP Velez Malaga, Avenida de Andalucía 55 som ligger i Torre del Mar. Klicka sedan på Siguiente (nästa) där du fyller i de sista uppgifterna. Och Siguiente igen. Du får sedan ett e-mail med en bekräftelse på din tid för att lämna in ansökan. Adressen är alltså Avenida de Andalucía 55 i Torre del Mar. Blanketter Du måste ta med följande dokument: 1. Ifylld blankett Modelo de solicitud EX-15 samt en kopia (instruktioner finns nedan). Länk till blanketten: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/15- Formulario_NIE_y_certificados_FEB19.pdf 2. Original och kopia av pass: Om du är medborgare i EU eller en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, räcker kopia på sidan med personuppgifter (eller identitetskort från ditt land). För andra länder behövs kopia på alla sidor i passet. 3. Ifylld blankett med korrekt betalning på någon bank. Avgiftsbetalningsformuläret måste hämtas från portalen, på länken: https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ImpresoRellenar (instruktioner finns nedan). MODELO EX-15, instruktion http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/15- Formulario_NIE_y_certificados_FEB19.pdf I blanketten EX-15 för ansökan om NIE-nummer, fyller du endast i Fält 1 och 4. Fält 1 Uppgifter om dig, dina föräldrars namn. Domicilio de residencia (adress i Spanien). Estado civil (civilstånd): S (singel), C (gift), V (änk-a/ling), D (skild), SP (separerad). Fält 4 Kryssa i: Número de identidad de extranjero (NIE) Por intereses sociales (av sociala skäl) (om du inte söker NIE av ekonomiska eller yrkesskäl) Comisaría de Policia (polisstation) Under 4.4 kryssa Estancia (”vistelse”) (om du inte är resident). Glöm inte att även ta med en kopia på denna blankett. TASA MODELO 790, instruktion TASA MODELO 790 laddar du ned och skriver ut för betalning av NIE-ansökan på banken. Klicka på länken nedan. https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ImpresoRellenar N.I.F./N.I.E. (*): Fyll i passnummer Apellidos y nombre: Efternamn och förnamn Tipo de via (typ av väg): Skriv Calle om du t.ex. bor på Calle Malaga Nombre de la via pública (namn på väg): Skriv Malaga om du t.ex. bor på Calle Malaga Municipio (“kommun”)- Nerja, Provincia (provins)- Malaga. Skrolla ned i dokumentet och klicka på Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado. Importe euros: 9,64 € är den aktuella avgiften* som ska fyllas i Forma de pago (betalsätt). Efectivo (kontant). Descargar (ladda ned dokument). Ta med detta till banken så tar dom betalt och stämplar dokumentet. Du lämnar det tillsammans med NIE-ansökan. *På http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/tasas/extranjeros kan man se de aktuella avgifterna för olika ansökningar. Om du vill se översättningar av blanketten Modelo de solicitud EX-15 så finns översättningar på engelska i en annan version av den i denna länk: https://www.citizensadvice.org.es/wp- content/uploads/NIE-EX15-english.pdf 2019-04-12 Monica Pehrsson