För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Försäljningsvillkor – gällande försäljning av medlemsavgift via kreditkortbetalning på hemsidan eller via banköverföring Dessa villkor gäller för AHN Nerjas försäljning av medlemskort i föreningen som betalas med bank-/kreditkort via hemsidan eller genom banköverföring. Vi betalning av medlemsavgift med kreditkort via hemsidan levereras medlemskortet direkt via e-mail så snart betalningen är registrerad. Inbetalaren utskriver själv medlemskortet som ska kunna uppvisas när man deltager i någon av föreningens aktiviteter. Inbetalning via banköverföring ska göras enligt instruktioner från medlems-administratören eller enligt anvisningar på AHN Nerjas hemsida om sådana finnes. Medlemsavgift återbetalas om inbetalningen skett av misstag och under förutsättning att : AHN Nerja aviseras inom 7 dagar efter det att medlemsavgiften inbetalats medlemskortet överlämnas till funktionär i AHN Nerja inbetalaren ej deltagit i någon aktivitet som arrangerats av AHN Nerja efter det att medlemsavgiften betalats Medlemsavgift återbetalas till medlem som av misstag lyckats registrera sig dubbelt och på så sätt betalat dubbel medlemsavgift. Om medlem felaktigt betalat en högre medlemsavgift än vad som är gällande är medlem berättigad tlll återbetalning av överbetalningen. Medlemsskapet avser innevarande kalenderår med undantag för medlemsavgifter som betalas under december månad vilka gäller för kommande kalenderår.